vilki (lV)

Cik vien tālu pagātnē ļauj ielūkoties rakstītie avoti, redzam, ka kari bijuši neatņemami Latvijas zemes likteņa pavadoņi.   Un visās kara gaitās latvietis devās ar dziesmu. Dziesma ir arī tautas dzīvesziņas avots, no kā smelties iedvesmu. Arī jauno laiku pasaules karu ugunīm cauri latviešu karavīrs gāja ar dziesmu. Vīru kopa VILKI seno dziesmu noskaņas ieskandina mūsdienu pasaulē, turot godā latviešu tautas tradīcijas un ar savām dziesmām veidojot jaunas.

back

© 2015 zobensunlemess.lv