biļetes

Šobrīd biļešu cena - 27 €
www.ticketshop.lv

Bērniem līdz 13 gadu vecumam ieeja festivālā bez maksas.
Bērniem no 13 līdz 16 gadu vecumam biļetes festivāla kasē varēs nopirkt ar 50% atlaidi.
Bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu ieeja festivāla atļauta tikai vecāku vai pieaugušo pavadībā.
Pusaudžiem no 16 līdz 18 g.v. ieeja festivāla teritorijā tikai pieaugušo pavadībā.
Invalīdi un pensionāri (uzrādot attiecīgus dokumentus) biļetes festivāla kasē varēs nopirkt ar 50% atlaidi.
Vienas dienas biļetes un biļetes ar atlaidēm būs nopērkamas tikai festivāla kasē.

informācija

Saziņai ar organizatoriem rakstiet uz: zobensunlemess[at]gmail[dot]com

Informācija presei

Festivāla "Zobens un Lemess" vispārīgie un iekšējās kartības noteikumi:

- Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus festivāla organizatoru un apsardzes darbinieku norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kartības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumus, bet darīti zināmi festivāla norises laikā.

- Festivāla apmeklētāji piekrīt, ka viņi var tikt fotografēti vai filmēti. Šajā gadījumā festivāla apmeklētāja attēls var tikt izmantos reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

- Festivāla teritorijā apmeklētāji iespējams var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

- Ja festivāla apmeklētājs neievēro festivāla noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru vai apsardzes darbinieku norādījumus un rīkojumus, organizatoram vai apsardzes darbiniekam ir tiesības apmeklētāju izraidīt no festivāla teritorijās, konfiscējot festivāla aproci.

Festivāla biļetes

Lai apmeklētu festivālu, personai ir nepieciešama derīga festivāla ieejas biļete.

Katrai iepriekš pārdošanā iegādātai biļetei ir unikāls svītru kods. Tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists festivāla teritorijā. Pērkot festivāla biļetes „no rokām” pircējs pats uzņemas visus riskus, kas saistīti ar biļetes oriģināla un tās dublikāta vienlaicīgu izmantošanu. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par biļetes viltojumu vai tās ļaunprātīgu izmantošanu.

Festivāla aproces

Pirms ienākšanas festivāla teritorijā apmeklētājs apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems festivāla aproci.

Lai ieietu festivāla teritorijā un uzturētos tajā, ir derīga tikai tāda aproce, kas uzlikta uz rokas un nostiprināta. Festivāla aproci aizliegts noņemt un nodot citām personām.

Bojātas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas aproces ir uzskatāmas par nederīgām un tiks konfiscētas. Šādu aproču īpašniekiem ieeja festivāla teritorijā tiks liegta. Festivāla aproces var tikt pārbaudītas, gan festivāla teritorijā, gan pirms atkārtotas ienākšanas teritorijā. Ja aproce tiks atzīta par nederīgu vai sabojātu apmeklētājs tiks nekavējoties izraidīts no festivāla teritorijas.

Apmeklētājiem festivāla teritorijā ir atļauts atrasties tikai tajās zonās, kas ir paredzētas apmeklētājiem (izņemot speciālas zonas, kur atrašanas ir iespējama tikai ar īpašu organizatoru atļauju).

Festivāla apmeklētāji, kas atradīsies slēgtajās festivāla zonās bez speciālas atļaujas var tikt nekavējoties izraidīti no festivāla teritorijas ar festivāla aproces konfiscēšanu.

Festivāla teritorijā aizliegts:

1) lietot atklātu uguni tam speciāli neparedzētas vietās (t.sk. grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);
2) ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās un psihotropās vielas;
3) ienest festivāla teritorijā JEBKĀDUS dzērienus (izņemot dzeramo ūdeni), ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus un citus pašaizsardzības līdzekļus, stikla priekšmetus, kā arī citus priekšmetus, kas pēc organizatoru vai apsardzes darbinieku uzskatiem var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības, drošību vai veselību.
4) veikt komercdarbību festivāla teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
5) veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
6) kategoriski aizliegts iegādāties alkoholu personām, kas jaunākas par 18 gadiem;
7) kategoriski aizliegts festivāla apmeklētājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem laika posmā no 22:00 līdz 08:00 uzturēties festivāla teritorijā bez vecāku vai pieaugušā uzraudzības;
8) ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju, darbinieku, viesmākslinieku drošību un veselību un labsajūtu;
9) kategoriski aizliegts peldēties ārpus oficiālās peldvietas teritorijas, kā arī peldēties diennakts tumšajā laikā.
10) kategoriski aizliegts bojāt citu apmeklētāju, organizatoru vai festivāla teritorijā esošo īpašumu.
11) kategoriski aizliegts pārvietoties pa festivāla teritoriju braucot uz velosipēdiem, motorolleriem, motocikliem utml. transporta līdzekļiem.

Telšu pilsētiņa

Telšu pilsētiņa atrodas festivāla teritorijā. Lai iekļūtu telšu pilsētiņā, nepieciešama festivāla apmeklētajā aproce. Papildus maksa par telts vietu telšu pilsētiņā netiek iekasēta.

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:

1) Traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;
2) Personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazaudētām vai nozagtām mantām;
3) Festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti - par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;
4) Valsts iestāžu un institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.

Festivāla organizatoriem ir tiesības:

1) Bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu;
2) Neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība vai traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju, darbinieku, viesmākslinieku drošību;
3) Atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus apmeklētājus.

Noderīgi padomi

Nodrošinieties ar skaidru naudu un cigaretēm! Cigaretes festivāla teritorijā netiks pārdotas.
Festivāla teritorijā varēs norēķināties tikai skaidrā naudā.
Izvēlieties laika apstākļiem piemērotu apģērbu! Neaizmirstiet paņemt līdzi pretodu līdzekli.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie festivāla darbiniekiem un viņi centīsies Jums palīdzēt!
Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.
Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes un nepiesārņot teritoriju! Telšu pilsētiņā izmantojies atkritumu maisus.
Organizatori aicina festivāla apmeklētājus netraucēt apkārtējo māju iedzīvotājus un patvaļīgi nepārvietoties pa kaimiņu privātīpašumiem!
Festivāla organizatori iesaka festivāla teritorijā neienest un telšu pilsētiņā neatstāt dārgas un vērtīgas mantas.
Uz festivālu drīkst ņemt līdzi labi audzinātus un psihiski līdzsvarotus suņus, ja tiem ir siksna un uzpurnis. Suņa saimnieks uzņemas pilnu atbildību par savu dzīvnieku!

Pazaudētas mantas meklējiet un atrastās mantas nesiet uz informācijas centru!

Ja pieaugušais izskatās jaunāks par bērnu vai bērns ieskatās vecāks par pieaugušo, ņemiet līdzi personu apliecinošu dokumentu!

Esiet laipni un iecietīgi pret citiem festivāla apmeklētājiem, ievērojiet arī viņu tiesības baudīt pasākumu!

Tiekamies festivālā! Lai mums viesiem izdodas!

© 2015 zobensunlemess.lv